Perancangan

Satelah kita semua telah bertemu semula maka kita akan buat event diary dimana bolih kita rancangkan untuk weekend gathering antara ahli ahli.

Aktiviti Bulanan

Kita akan juga merencanakan aktiviti untuk kita, keluarga dan anak anak kita. Kita bolih plan outing, camping atau perkelahan serta acara ziarah menziarahi. Ini kita bulih buat setiap bulan jika masa mengizinkan.

Kegiatan Lain

Wahai kawan kawan
DEP77

Marilah kita jadikan impian ini
menjadi suatu
kenyataan.

Kita hanya merancang
TUHAN jua
yang
menentukan.

Selain dari aktiviti aktiviti diatas kita bolih merencanakan aktiviti untuk anak anak kita di tempat tempat dan masa masa yang dipersetujui.

Laman Depan  |  Sejarah  |  Links  |  Khabar Berita

seefu24@hotmail.com